Pre každú spoločnosť sa snažíme pripraviť ponuku a cielený proces prepravy podľa individuálnych požiadaviek.

V súčasnej dobe sme schopný poskytnúť nasledovné služby po dohode so zákazníkom:

 

Medzinárodná a vnútroštátna preprava tovaru – túto doprava poskytujeme štandardne vozidlami do 3,5t . Prepravu nad 3,5t sme schopný poskytnúť na základe zmluvnej dohody.

Štandardné kuriérske služby – zahŕňa doručenie priamo do rúk zákazníkov našich klientov. Je možné vyberať pre zákazníka dobierky, poskytnúť v prípade záujmu platbu cez POS terminál. K tejto službe sa po ukončení rozvozového dňa vytvára protokol o doručení, resp. nedoručení zásielok s uvedením dôvodov nedoručenia. Ak je to možné tak sa nedoručená zásielka doručuje po dohode so zákazníkom v najbližšom možnom termíne.

Víkendové doručenie – túto službu poskytujeme ako jedna z mála spoločností na slovenskom trhu, máme na to pripravené dostatočné štruktúry čo v praxi znamená regionálne strediská a dostatočný počet kuriérov. V praxi sa jedná o podobný model ako pri štandardných kuriérskych službách .

Služba crossdocking – tu sa jedná o prevoz netriedeného tovaru do našich skladových kapacít, následné pretriedenie podľa kondícii zákazníka a konečnú redistribúciu na naše regionálne strediská. Tam si to prevezmú naši pracovníci a rozdelia podľa nastavených trás našim kuriérom na rozvoz konečnému zákazníkovi.

Medzipobočkové zásobovanie – môže sa jednať o rozvoz z centrálneho skladu po prevádzkach (predajniach, skladoch) našich zákazníkov. Ale takisto vieme nastaviť aj zásobovanie nočného trezoru Vašich pobočiek.

Outsourcing vozového parku a služieb s tým spojením – táto služba je vhodná pre zákazníkov , ktorý prevádzkujú stabilný rozvoz na svojich partnerských zákazníkov. Možnosti závisia len na požiadavkách partnera. V tomto prípade poskytovania služby je možné obrandovať naše vozidlá firemnými znakmi spoločnosti pre ktorú sa služba poskytuje, našich vodičov zapojiť aj do skladového hospodárstva klienta, je možné aby naši vodiči využívali firemné oblečenia klienta. Táto služba je najmä o úspore ľudských zdrojov a finálne nákladov. Klient šetrí finančné zdroje a čas na nákup vlastného vozového parku, jeho následnú údržbu, na palivá a samozrejme aj vyhľadanie vhodného vodiča nebýva jednoduché.

Triedenie, Balenie a Distribúcia zásielok – Túto službu ponúkame zákazníkovi, ktorý potrebuje distribuovať zásielky od letákov, až po paletové zásielky svojim partnerom alebo zákazníkom. Vieme takýmto spôsobom rozdistribuovať rôzne reklamné predmety, zásielky tak, že sa väčšie objemy materiálu zvezie k nám . Tam potom všetko podľa pokynov roztriedime, zabalíme, označíme štítkami a následne rozvezieme na adresy, ktoré požaduje klient. V prípade potreby vieme zabezpečiť aj výrobu materiálov, od grafického návrhu až po tlačiareň.

 

Všetky nami ponúkané služby vieme nastaviť presne podľa požiadaviek zákazníka.

Jednotlivé druhy prepravy zabezpečujeme vozidlami od triedy pick-up až po nákladnú prepravu vozidlami nad 3,5t.

V tomto smere sme absolútne flexibilný a vieme sa prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Našimi službami sa snažíme ušetriť finančné prostriedky zákazníkom a skvalitniť ich prepravné možnosti. Konáme v každej situácii operatívne, zmeny a nastavenia riešime za každých okolností v čo najkratšom možnom čase.